Kavics

Deák Mór: Kavics
KüldésKözeli könyvtárakban
Könyvismertető
Az élet - és részeként az ember - egyetlen nagy fájdalom, puszta szenvedés - Deák Mór versei alapján: "Az ember belülről elrohad, / szétrágják férges évei. / Arca lemálló vakolat, / holnapjait eltemeti" (Ellenfény). Igazi alanyi költő módján szól a végtelen fájdalomról, a test és a lélek folytonos kínjáról, a lét elviselhetetlenségéről. Számára a tavasz az elfagyott rügyet jelenti (Március), a szerető ölelése elől legszívesebben elmenekülne (Szeretők), a mámor pusztán kialudni való másnaposság (Mámor), apaként, családfőként is szeretetlenségben szenved (Hatalom). Ez a világfájdalmas életérzés - minden látszat ellenére - nem fölvett póz, nem üres manír, nem mesterségesen gerjesztett spleen, nagyon is megélt élmény, hiteles érzet, és kivált művészi érvénnyel ábrázolt lelki valóság. Egy lecsúszó, elfogyó, önnön kínjaiban alámerülő, intellektuális értelemben összezsugorodó ember siratja verseiben a maga pusztulását ("Lassan mindenki különb nálam" - Nem marad), miközben a környező világ is taszító, csupa fájdalom ("Az ősz már nem szolgál engem" - November), melynek elvesztését már siratni sem érdemes; marad tehát a halál hívása, a végzetbe való beletörődése: "Ember, ha voltam, s ember vagyok: / leszek emberként úgyis halott" (Felnöveszteni). Szomorúan lejtő hangsúlyú, kidolgozott formavilágú, pontos és szép rímelésű, ritmikájú versek szólnak a lét elviselhetetlen és értelmetlen kínjáról - és a kínok közötti halovány reményekről, tétova értelem- és kútkeresésekről, melyeknek biztos kudarca után regiznációba csitul a vers (Visszatérés; Aranyrög; Arany vértben; Körbe-körbe stb.). ; Korántsem szokványos, ám föltűnően egységes versvilág tárul föl Deák Mór kötetéből: a gyönyörűen szóló gordonkahangok a mélységes emberi gyötrelem szólamát jelentik. A muzikalitást, ritmust, rímeket, metaforákat, hasonlatokat, pasztell hatású költői eszközöket pazar bőséggel soroló művek egy fogyó élet halkuló zenéjét adják - az értő olvasók számára.
Írta: Könyvtári Intézet

Vissza
Érdekes oldalak:

Divatportál.hu: divat, divathírek, modellek

Kisjáték.hu: játék, online játékok, ingyenes játékok