És eljő karácsony

És eljő karácsony. Az üzletek elfekvő árukészlete újra a pol-
cokra kerül, s mi ismét rohammal vásároljuk meg azt, amit most
drágábban kapunk meg, mint máskor. Ami nekünk, meglehet, nem
is kell, de talán szeretteinknek igen. Amivel örömöt szerezhetünk.
Pedig az öröm nem megvásárolható.
És eljő karácsony. Csak mint a földrészek egymástól, úgy távo-
lodik az ünneplés az ünneptől. A felszín a mélytől. A karácsony
előtti aggodalom - jut-e mindenkinek ajándék? elég lesz-e a pénz?
kapható még vajon? - attól a belső békétől, aminek el kéne fog-
nia bennünket: megszületett a kisded. De magunkra már nem jut
időnk. Hogyan jutna hát másokra?
De a karácsony azért eljő. Ha maradt bennünk valami a gyer-
mekkor áhítatából, örülünk neki, s saját gyermekeink áhítatában
átéljük újra a csodát. Csak az a gyöngy, amiért lemerültünk,hogy
felszínre hozzuk a mélyből, s magasra emeljük, csak az csúszott
ki ügyetlen ujjaink közül újra, hogy még mélyebbre süllyedjen s
elérhetetlenül belesüppedjen ostoba hétköznapjainkba.
De a karácsony azért eljő. El, Magyarországon is, pedig ennek
az országnak a legnagyobb ünnepe a rendszerváltás lehetett vol-
na. A gyöngy ott pihen a mélyben, a kisded a jászolban, s egyre
többen vagyunk, akiknek a karácsony tehertétel inkább, megmé-
rettetés, s nem a szeretet ünnepe. Mintha egy gyermek születé-
sét azzal kéne emlékezetessé tenni, hogy ki milyen értékes a-
jándékot kapott, vagy mekkora volt a karácsonyfája. Mintha at-
tól lenne szép egy ünnep, mikortól kezdhetjük el ünnepelni. No-
vember elején az élelmesebb boltok már karácsonyi díszben
pompáznak. S a karácsonyi dísz üres cukorpapírokat és műfe-
nyőket jelent.
Nem akartam én ünneprontó lenni. Írtam eleget a karácsony-
ról is, s amíg mi csöndes családi körünkben tudunk örülni annak,
aki megszületett, addig van esély rá, hogy felnő, gyermekeim
nyiladozó értelmében, érzéseiben, akkor is, ha nem ide való.
Ha korszerűtlen. Ha világunk nem a szeretetről szól. A sze-
retetről, amit mégsem pótolhat semmi.
Sem ünneplés, sem ajándékok.

Vissza
Érdekes oldalak:

Divatportál.hu: divat, divathírek, modellek

Kisjáték.hu: játék, online játékok, ingyenes játékok