Medvézés

Hogy a Dóra apukája milyen lusta egy apuka volt! Piszka, a megzöldült tengerészbaba irigyelte is őt ezért, mélyen, sárgán és dúlva-fúlva - ha csak meglátta a nagy libatollat, ami seprű gyanánt szolgálta a babapolc tisztaságát, rögtön elsötétült a szeme.
- Bezzeg a Dóra apukája! - nyögte ilyenkor elveszetten, s úgy sajnálta magát, hogy egészen elerőtlenedett, s a libatoll-seprű kiesett a kezéből:
- Bezzeg az férfi! Az nem takarít!
- Nana! - intette le Csicsika, a világszép alvóbaba -, egy hónapban csak egyszer kerül rád a sor, azt igazán kibírod!
- Igen, de nekem mindig akkor jutnak eszembe a világ legszebb versei - pironkodott szerényen Piszka.
S addig-addig fújt, irigykedett, hallgatózott, míg fültanúja nem lett egy beszélgetésnek a Dóra apukája és a Dóra anyukája között.
- Unom már, hogy semmit sem csinálsz! - kiáltotta a Dóra anyukája, s a megzöldült tengerészbaba kezét dörzsölgetve bólogatott:
- Ez az! Csak mondj oda neki! Lusta fráter!
Ám Dóra apukája szelíden mosolyogva így felelt:
- De anyjuk, hiszen te is tudod, hogy az emberiség fennállásának évezredei óta a férfi dolga a vadászat, a család fönntartása és megóvása a veszedelemtől! Majd ha csengetnek, s egy vérmedve áll az ajtóban, akkor beszólhatsz értem, akkor kimegyek és széttépem a fenevadat! De addig, kérlek, hagyj engem békén! - mondta s visszatemetkezett az újságába.
Piszka kétségek között vergődve próbálta megemészteni a hallottakat.
- Ez ilyen erős? - rémüldözött. Aztán:
- De mitől erős, ha lusta? Vagy csak ügyesen kivágta magát? Hogy is mondta?
S így esett, hogy legközelebb, amikor a megzöldült tengerészbabára került volna a takarítás sora, Piszka csak legyintett s fölényesen így szólt:
- A babák fennállásának évezredei óta az én feladatom a medvézés.
- Mi van? - kérdezett vissza Csicsika s a szeme semmi jót nem ígért, bár egy kis aggodalom, az bujkált benne.
- Az évezredek fennállása óta a babák feladata az én medvézésem - válaszolt fennsőbbségesen Piszka s hátat fordított.
- Én ezt nem értem - ráncolta össze homlokát Puszáló, az ártatlan barnamackó.
- Majd mindjárt megérted! - vágta oda neki harciasan Piszka. - Majd megérted, ha lemedvézlek!
A babák tanácstalanul hallgattak. Csak Csicsikának felhőzte be az arcát a gyanú.
- Szóval nem takarítasz? - kérdezte vésztjóslóan.
- Nem - felelte határozottan Piszka. - Az női munka és nem medvézés - azzal otthagyta a szájtátiakat, hogy belemerüljön a tintába a tolla.
- Na megállj csak! - lovallta dühbe magát Csicsika. - Majd megmedvézlek én!
S a megzöldült tengerészbaba, amikor hátrafordult egy mély hördülésre, rémülten kapta szeme elé a kezét:
- Jaj! - sikoltotta s valahogy futni is megtanult hátrafelé.
- Hrrr! - hallatszott, s a hatalmas vérmedve utánavetette magát.
- Ne! Ne! Segítség! - üvöltötte Piszka, s páni félelmében nem vette észre a medvebőr alól hallatszó, kuncogásszerű zajokat. - Jaj, ne!
- Krmmm! - bömbölte a medve. - Gyáva féreg! Se takarítás, se medvézés?
- Takarítás! Takarítás! - csapott a költő hangja magasba. - Futok a libatollért! Futok!
A medvebőr rázkódni kezdett, s ahogy lehuppant a babapolcra, Puszáló és Csicsika bukkant elő fülig érő szájjal.
- Hát ez... ez mi? - dadogta Piszka.
- Műszőrme a kisszékről - rúgta odébb Puszáló a medvebőrt.
- És ti... ti voltatok a vérmedve? - pirult el Piszka.
- Inkább csak a takarításért felelős Csicsika és Puszáló - vágta rá Csicsika és Puszáló.
- Én nem tudom, hogy ez hogy csinálja - nézett le szomorúan a megzöldült tengerészbaba a díványra, ahol a Dóra apukája heverészett -, de ügyes, az biztos! - fűzte hozzá, és sirr-surr, a libatoll port verve tüsténkedett a kezében...

Vissza
Érdekes oldalak:

Divatportál.hu: divat, divathírek, modellek

Kisjáték.hu: játék, online játékok, ingyenes játékok